Našel jsem si kamaráda

Každý den pohádka s poučným příběhem.

NEPOSLUŠNÁ KŮZLATA 🐐

KOHOUTEK A SLEPIČKA 🐓

Přátelství, kamarádství, obětavost, umět se rozdělit s kamarádem.

Pohádka: Červená Karkulka.

Dobro × zlo a přátelství.

Připravujeme a mícháme barvu na vlka.

O velké řepě – plánujeme cestu podle děje pohádky.