Přednáška školní zralost

Na začátku jsme si objasnili, co znamená školní zralost a školní připravenost. Rodiče se dozvěděli, jak mohou obě oblasti ovlivnit pozitivním směrem prostřednictvím výchovy v rodině. Konkrétně pak s jakými dovednostmi by měl prvňáček vstupovat do první třídy. Rodiče dostali inspiraci ve formě nabídky her a činností k rozvoji školní připravenosti. Zazněly otázky týkající se správného rozvoje řeči a výdrže u činnosti.

Tímto děkujeme paní Mgr. Ivě Řehákové za velmi poutavou a přínosnou přednášku ke školní připravenosti a zralosti.

Co děláme celý den

Časová posloupnost – stříháme, třídíme, lepíme obrázky podle časové posloupnosti.
Kontrola úkolu.
Vycházka v parku.
Tvoříme cesty „co děláme celý den“
Trénujeme pojmy: nad, pod, vpravo, vlevo, nahoře,dole….
Plánujeme Bee- bot podle připravené cestě.
Tvoříme cestu podle instrukce.
Cesta připravena a zbývá naprogramovat Bee-bot.
Důležité je určit si směr cesty Bee- botu.

Jaro, léto,podzim, zima

Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok.
Stejně letos jako loni, tak i napřesrok.
Po jaru je vždycky léto,podzim po létu.
A než-li se nadějeme, zima už je tu.

Jaro – zelená barva
Dvanáct měsíčků
Léto
Léto – červená barva
Podzim – žlutá a hnědá barva
Zima – bílá a modrá barva.

Photon

Náš nový kamarád Photon.

Nejmenší děti mohou začít své programátorské dobrodružství velmi jednoduchým způsobem. V rozhraní Photon Draw mají možnost programovat Photona kreslením cestičky na obrazovce použitím prstu. Na vybraných místech na cestě lze určit, jak se má robot chovat. Tato metoda programování učí, plánuje a rozvíjí prostorovou orientaci spolu s dalšími dovednostmi.