Dopravní výchova

Tvoříme cesty.

Vybarvujeme a vystřihujeme dopravní prostředky.
Lepíme dopravní prostředky na vytvořené silnice.
Vystřihujeme dopravní značky.
Vytváříme různé dopravní situace.
Tvoříme silnici s přechodem pro chodce.

Semafor