Uzavření mateřské školy (březen 2021)

Na základě krizového opatření vlády je od pondělí 1. 3. uzavřena mateřská škola, na distanční výuku přechází děti, které plní povinnou školní docházku.

Rodiče dětí do 10 let mohou žádat ošetřovné, přičemž není třeba potvrzení školy nebo školky.

Školní jídelna bude i nadále vařit pro veřejnost. Obědy mohou do jídlonosičů odebírat i děti účastnící se distanční výuky – je potřeba je přihlásit u vedoucí ŠJ (obědy pro děti jsou za obvyklou školní cenu).

 Informace na webu ministerstva školství . . . 

Do následujících týdnů přejeme všem hodně zdraví a pevných nervů.