Co má dítě umět

Co by bylo dobré, aby Vaše dítě umělo před nástupem do mateřské školy:

 • nepoužívat v průběhu dne pleny,
 •  umýt si ruce,
 • samostatně používat ručník,
 • samostatně používat WC, kluci zvedat prkýnko, vždy spláchnout!!!, s utřením pomůžeme,
 • umět se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky,
 • aktivně hlásit své potřeby!
 • samostatně jíst a pít (nekrmte dítě, dítě učte u jídla sedět u stolu, učte ho jíst lžící – nebojte se nepořádku, který vás asi ze začátku nemine, nedávejte mu pít z dudlíku nebo dětského hrnečku  s „násoskou“),
 • při obědě jíst nejen polévku, ale i hlavní jídlo,
 • umět ukusovat z ½ krajíčku chleba včetně kůrky,
 • dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu (zelenina, ovoce, maso, přílohy),
 • mělo by zvládat déletrvající chůzi – nevozte dítě v kočárku,
 • umět být chvíli sám bez svých blízkých,
 • přizpůsobit se novým podmínkám – pobytu ve větším kolektivu, v novém prostředí, déletrvajícímu odloučení od rodiny, pobytu v rušném prostředí,
 • umět vyjádřit své přání a potřeby (poprosit, poděkovat, pozdravit…),
 • umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno,
 • umět se chovat bezpečně v rámci svých rozumových schopností,
 • umět navazovat mluvní i oční kontakt při komunikaci,
 • reagovat na pokyny dospělého a reagovat na své jméno!
 • respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu,
 • poznat si svoje oblečení, pyžamko, boty, bačkory (vše prosím určitě podepište, děkujeme),
 • poznat si svoji značku, kterou bude označena skříňka, botník, místo na ručník
  a hřebínek,
 • umět chodit do schodů i ze schodů, přidržovat se zábradlí!!!
 • udělat si „hromádku“ ze svého oblečení (před spinkáním, po příchodu ze zahrady…),
 • obout a vyzout boty, bačkory,
 • orientovat se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění.