Den otevřených dveří

Kolegyně mezi léty 2004 – 2011

Historie naší mateřské školy se začala psát 7. dubna 1946.  V tento den byla otevřena ve Stárkově první česká mateřská škola v budově školy národní na náměstí. Vyučováním byla pověřena V. Růžičková, ale pro malý počet dětí byla školka uzavřena.

 

Dne 19. dubna 1948 byla znovu mateřská škola otevřena jako jednotřídní, bez stravování v přízemí budovy na náměstí.

 Vyučováním byla pověřena Alena Gerišerová (později Borůvková) a Věnceslava Čechová, pěstounka pod vedením ředitele tehdejší obecné školy Janem Kašparem.

Podmínky pro práci s dětmi nebyly jednoduché – ve třídě nebyla voda, hygienické zařízení bylo nevyhovující, svačiny si děti nosily z domova a na oběd docházely domů. Během následujících let se začaly podmínky zlepšovat.
Školka se přemístila do vyhovujících prostor budovy v I. poschodí.

  

V roce 1950 bylo zahájeno kolektivní stravování dětí na základní škole a později v zámku, kam děti s učitelkami docházely.

Prvního ledna 1952 se stala mateřská škola samostatnou a do funkce ředitelky nastoupila Alena Borůvková. V červnu 1953 na vlastní žádost odchází Věnceslava Čechová a na její místo nastupuje Emilie Zmrzlíková (rozená Součková).

V průběhu dalších let dochází k několika úpravám školky a v roce 1956 je školní jídelna nastálo umístěna do budovy mateřské školy.

Během let počet dětí vzrůstal a tak v roce 1965 byla opět zahájena přestavba a zařizovaly se prostory pro jeselní třídu. Kapacita tříd však v silných populačních letech nestačila a tak některé 6 leté děti musely docházet pouze jednou týdně v odpoledních hodinách na předškolní výchovu.

Základní škola se z této budovy úplně odstěhovala až v roce 1979 a tím byl získán prostor pro ložnici a tělocvičnu ve II. poschodí.

 Mateřská škola byla vybavená moderním nábytkem, koberci, záclonami a vhodnými pomůckami pro děti.

Od roku 1992 se druhé poschodí budovy prakticky nevyužívalo, proto došlo k přestavbě a vybudovaly se zde ubytovny pro řidiče a garsonka. Nájem z těchto místností pomáhá hradit dost finančně náročný provoz velké budovy mateřské školy.

Téměř 35 let se o radostné chvíle těch nejmenších a o zlepšování a vybavení školky starala paní ředitelka Alena Borůvková, která v roce 1982 odešla do důchodu a na její místo nastoupila paní učitelka Štěpánka Černá. V tomtéž roce začala další rekonstrukce školky. Vyměnila se okna, dveře, prostor mateřské školky se oddělil od školní jídelny a hlavně dochází k instalaci nového vytápění akumulačními kamny. Veškeré práce byly prováděny za provozu školky a tím výchovná činnost učitelek byla velmi náročná. Odměnou však bylo nové prostředí, kde pokračoval příjemný chod mateřské školy spolu s jeselní třídou.  V září 1986 se mění vedení mateřské školky – Štěpánka Černá se odstěhovala do Náchoda a na její místo přichází Eva Fišerová z Hronova. Během r. 1987 jsou dokončeny další úpravy uvnitř budovy – výměna hygienického zařízení, obklady stěn v I. poschodí. Od roku 1988 se začal počet dětí docházejících do mateřské školky a jeslí pomalu snižovat.

V lednu 1992 na vlastní žádost odchází ředitelka Eva Fišerová a ředitelkou mateřské školy se stává Věra Křičková z Velkého Dřevíče, která zde byla zaměstnaná jako učitelka mateřské školy. V červenci odchází z jeslí Zuzana Martincová a tím končí jeselní oddělení
ve Stárkovské školce.

Školní rok 1992 – 93 byl zahájen s jednou třídou mateřské školky a školka působí
od té doby jako jednotřídní. Učitelkou se stala dlouholetá pěstounka z jeslí Olga Gultová. V lednu 2003 se mateřská školka stává právním subjektem. Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy se stává Marie Seidlová, dosavadní ředitelka mateřské školky Věra Křičková se stává statutární zástupkyní školy.

V srpnu 2004 odchází Věra Křičková do mateřské školy ve Velkém Dřevíči a na její místo nastupuje Michaela Šrejberová z Rokytníka.

Rok 2011byl pro mateřskou školu značně přelomový. Skoro po 40 letech úspěšné práce v mateřské škole v červenci tohoto roku odešla do předčasného starobního důchodu Olga Gultová, která zde pracovala celý produktivní život. Na její místo nastoupila paní učitelka Nikola Turková z Chlívců. 

Od roku 2006 do současnosti prošla budova mateřské školy, zahrada i vnitřní prostory velkou, rozsáhlou rekonstrukcí.
V roce 2006 započala rekonstrukce školní jídelny. Provoz mateřské školky nebyl přerušen. Děti docházely na oběd do tábora pod Vysákem.

Na jaře 2007 byla zahájená rekonstrukce školní zahrady. Bylo zde vybudováno velké pískoviště se skluzavkou, lanové centrum a dva altány.

V následujícím roce 2008 započala rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy. V prvním patře byly vybudovány nové toalety pro děti, toaleta pro dospělé, sprchový kout, úklidová místnost, kuchyňka. Dispozice prostor byla částečně změněna. Ve třídách byl položen nový koberec, byly zakoupeny nové židle, stoly a časem jsme zakoupili i nová lehátka.  Provoz mateřské školy nebyl i přes tak rozsáhlou rekonstrukci přerušen. Útočiště jsme našli ve školní družině v základní škole.  Při následující rekonstrukci byla vyměněna okna a zateplená budova, rekonstrukce opět probíhala za plného provozu mateřské školy.  Výměnou oken dostala mateřská škola opět historický punc. Ještě zbývalo dokončit rekonstrukci tělocvičny, která probíhala mezi léty 2013-2017.  Nyní je součástí tělocvičny útulná kuchyňka, toalety pro děti, toaleta pro dospělé a sprchový kout. Tělocvična je kromě nářadí vybavena multimediálním zařízením. V roce 2020 proběhla rekonstrukce obou tříd v prvním patře. Ve třídách byl položen koberec a nové linoleum. Dále byl zakoupen nový učitelský stůl, nové židle pro malé děti a nové skříně.

Co víc ještě dodat. Letos  to bylo už 75 let, co poprvé vkročili nejmenší občánci Stárkova do této budovy. Vystřídalo se zde za tu dobu hodně dětí a pečovala o ně spousta hodných, laskavých a milých učitelek, asistentek pedagoga, kuchařek i uklízeček.