Přednáška školní zralost

Na začátku jsme si objasnili, co znamená školní zralost a školní připravenost. Rodiče se dozvěděli, jak mohou obě oblasti ovlivnit pozitivním směrem prostřednictvím výchovy v rodině. Konkrétně pak s jakými dovednostmi by měl prvňáček vstupovat do první třídy. Rodiče dostali inspiraci ve formě nabídky her a činností k rozvoji školní připravenosti. Zazněly otázky týkající se správného rozvoje řeči a výdrže u činnosti.

Tímto děkujeme paní Mgr. Ivě Řehákové za velmi poutavou a přínosnou přednášku ke školní připravenosti a zralosti.