Co děláme celý den

Časová posloupnost – stříháme, třídíme, lepíme obrázky podle časové posloupnosti.
Kontrola úkolu.
Vycházka v parku.
Tvoříme cesty „co děláme celý den“
Trénujeme pojmy: nad, pod, vpravo, vlevo, nahoře,dole….
Plánujeme Bee- bot podle připravené cestě.
Tvoříme cestu podle instrukce.
Cesta připravena a zbývá naprogramovat Bee-bot.
Důležité je určit si směr cesty Bee- botu.