O velké řepě – projektová výuka

Digitální technologie – Bee – bot – podle plánku hledáme a plánujeme cestu.

Demonstrační obrázky O velké řepě – učíme se vyprávět pohádku, matematické představy – první, poslední, před, za, uprostřed.
Učíme se spolupracovat, skládáme pohádku ve dvojicích.