Kohoutek a slepička

Rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Využití prvků z Hejného metody.

Slepička – obkreslujeme, vystřihujeme, kompletujeme, dokreslujeme.
Umět si rozvrhnout práci, vytvořit si postup při práci.
Rozvoj fantazie a logického myšlení.
Dramatizace pohádky „Kohoutek a slepička.“
Hody, hody doprovodny, dejte vejce malovaný.