Když jsem já sloužil

Geometrické tvary potřebné k postavení domu. 🏠
Píseň: „Když jsem já sloužil “
Využité prvky z Hejného metody.
Dramatizace písničky “ Když jsem já sloužil „