Svatý Martin

S napětím jsme celý týden očekávali, zda v pátek přijede Martin na bílém koni. Na začátku týdne jsme se seznámili s legendou o sv. Martinovi. Společně jsme se naučili píseň „Už Martin na bílém koni.“ Poté jsme zmínili a snažili se vysvětlit pranostiky, které jsou s tímto datem spojené. Dále jsme se seznámili s pokrmy spojené s tímto svátkem. Společně jsme upekli Martinské rohlíčky, vystřihovali jsme vločky, malovali jsme inkoustem oblohu a pomocí zmiziku jsme tvořili na obloze vločky a nakonec jsme vystřihli a nalepili bílého koně. Martina jsme hledali v bludišti. Bohužel ani letos Martin nepřijel na bílém koni.

Připravujeme vločky, kdyby Martin nedorazil.
Hledáme cestu v labyrintu.
Pečeme rohlíčky pro Martina.
Martin na bílém koni.
Martinské rohlíčky.
Sváteční oběd.
Martinská husa, bramborový knedlík a zelí.
Tak svatý Martin na bílém koni opět letos nedorazil. 🐴

Podzimní stromy

Sbíráme kaštany, žaludy a listí.
Domečky z přírodního materiálu.

Listnaté stromy – tvoříme.
Počítáme listy na obrázku.
Počítáme kaštany.
Tvoříme sovičky z přírodního materiálu – źaludy a kaštany.
Z kdoule děláme jeźky.

Oranžový den

Porovnáváme – velikost mrkve.
Porovnávání hmotnosti.
Ověřujeme vážením.
Vážíme a porovnáváme hmotnost u hraček.
Příprava na pečení.
Vážíme mouku.
Krajíme a vážíme máslo, tedy heru.
Mícháme těsto.

Ani jsem nestihla děti vyfotit, jak se rychle po nich zaprášilo.

Pro podzimní období je charakteristická sklizeň úrody, proto jsme se v rámci týdenního tématu věnovali zelenině. Nové poznatky si děti rozšířily nejen kognitivním, ale především prožitkovým učením. Na tomto projektu jsme spoluprcovali se školní jídelnou a s rodiči. Projektový týden se nám velmi vydařil. Všem děkujeme za spolupráci.

Zelený den

Malujeme koš se zeleninou.
Zelenina interaktivně – tvoříme cesty pro Bee-bot.
Hrajeme pohádku jak šla máma koza na trh.
Zelenina z trhu.
Ochutnáváme zeleninu.
Krokodýlí svačina.

Žlutý den

Pohádka Popelka
Dějová posloupnost – Popelka. Pracujeme s knihou a obrázky.
Z dýně vydlabeme kočár pro Popelku.

Přebíráme „hrách a popel“

Přiděláváme kola na kočár.
Popelka jede na zámek
Dýňová polévka. Na barevném týdnu spolupracujeme se školní jídelnou.

Policie v MŠ

Dnes nás navštívil v mateřské škole por. Mgr. Miroslav Mervart preventista kriminality.

Při velmi poutavé a interaktivní besedě se děti dozvěděly zajímavé informace o policejní práci, nebezpečných situacích a nástrahách běžného života, se kterými se mohou setkat ať už doma, nebo na ulici mezi cizími lidmi.

Na závěr děti dostaly jako dárek za svoji šikovnost omalovánky.

Tímto děkujeme za velmi poutavou a poučnou besedu.