Podzimní stromy

Sbíráme kaštany, žaludy a listí.
Domečky z přírodního materiálu.

Listnaté stromy – tvoříme.
Počítáme listy na obrázku.
Počítáme kaštany.
Tvoříme sovičky z přírodního materiálu – źaludy a kaštany.
Z kdoule děláme jeźky.