Přijímání do předškolního vzdělávání

Přijímání do předškolního vzdělávání

Činnosti:

1.      Žádost o přijetí dítěte do MŠ

2.      Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Jméno a kontaktní údaje správce:

 

Mgr. Marie Seidlová

Kontakt: 491 487 126

Jméno a kontaktní údaje pověřence:

 

František Šedivý

 

 

1.      Žádost o přijetí dítěte do MŠ

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

 

 

 

Popis tech.

opatř.

 

 

 

Popis bezpečnost. a organizač. opatření

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

dítě

 

 

 

 

 

§ 34, 34a, 34b ŠZ

 

 

 

 

 

elekt. nebo v listinné podobě ve spisové službě

 

 

 

 

 

nutné zabezpečení proti úniku údajů, údaje poskytovány jen omezenému okruhu pracovníků školy podle vnitřních směrnic

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

 

dle spisového a skartačního plánu

(5 let)

Datum narození

dítě

Místo trvalého pobytu

dítě

Údaje o očkování

dítě

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Místo trvalého pobytu

zákonný zástupce

Adresa pro doručení

zákonný zástupce

Jméno a příjmení

jiná osoba, než zákonný zás.

Datum narození

jiná osoba, než zákonný zás.

Místo trvalého pobytu

jiná osoba, než zákonný zás.

 

 

2.      Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

 

Osobní údaje

 

 

 

Subjekt údajů

 

 

 

Účel zpracování

 

 

 

Popis tech.

opatř.

 

 

 

Popis bezpečnost. a organizač. opatření

 

Kategorie příjemců (včetně zahraničních subjektů)

 

 

Informace o případném předání do třetí země

 

 

 

Plánovaná lhůta pro výmaz

Jméno a příjmení

dítě

 

 

 

 

§ 34 ŠZ

 

 

 

elekt. nebo v listinné podobě ve spisové službě

 

 

rozhodnutí je zasíláno do rukou adresáta a zveřejněno pod pseudonymem

 

 

 

 

nepředává se

 

 

 

 

nepředává se

 

 

dle spisového a skartačního plánu

(5 let)

Datum narození

dítě

Místo trvalého pobytu

dítě

Jméno a příjmení

zákonný zástupce

Místo trvalého pobytu

zákonný zástupce

Adresa pro doručení

zákonný zástupce