Charakteristika třídy

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

 

Ve školním roce 2018/2019 je zapsaných do mateřské školy ve Stárkově 22 dětí.

z toho:

·         některé děti (nové děti) mají potíže s adaptací,

·         máme sourozenecké dvojice,

·         žádné dítě nenosí brýle nebo kontaktní čočky,

·         některé děti navštěvují odbornou logopedickou péči,

·         některé děti občas používají pleny (na odpočinek),

·         děti máme i z okolních obcí a měst,

·         vytváříme individuální plány, podle kterých některé děti pracují.

 

Všechny děti mluví česky, žádné dítě není z výrazně znevýhodněného sociálního prostředí, žádné dítě není tělesně postižené, ani výchovně zanedbané.

Zájmy, záliby:

Chlapci mají velký zájem o tech. hračky – počítače, konstruktivní hry a dynamické hry
(hry v rehabilitačním bazéně, míčové hry, honička, koloběžka, skluzavka, …).

Děvčata dávají přednost výtvarné a pracovní činnosti (práce s papírem, stříhání, lepení, skládání papíru, ….), hry s panen. v kuchyňce a na prodavače

Obě skupiny si často a rádi hrají s molitany, s farmou a se zvířátky, velice často skládají puzzle, kostky.