Charakteristika třídy

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

 

Ve školním roce 2019/2020 je zapsaných do mateřské školy ve Stárkově 24 dětí.

 

Ve věku od 2  -  7 let.

 

·         máme děti s odkladem školní docházky,

 

·         povinnou předškolní docházku bude plnit 6 dětí,

 

·         některé děti (nové děti) mají potíže s adaptací,

 

·         máme sourozenecké dvojice,

 

·         žádné dítě nenosí brýle nebo kontaktní čočky.

 

·         některé děti navštěvují odbornou logopedickou péči,

 

·         některé děti občas používají pleny (na odpočinek),

 

·         máme děti i z okolních obcí a měst,

 

·         vytváříme individuální plány, podle kterých některé děti pracují.

 

 

 

Zájmy, záliby:

 

Chlapci mají velký zájem o tech. hračky – počítače, konstruktivní hry a dynamické hry (hry v rehabilitačním bazénu, míčové hry, honička, koloběžka, skluzavka, …).

 

Děvčata dávají přednost výtvarné a pracovní činnosti (práce s papírem, stříhání, lepení, skládání papíru, ….), hry s panen. v kuchyňce a na prodavače

 

Obě skupiny si často a rádi hrají s molitany, s farmou a se zvířátky, velice často skládají puzzle, kostky.