Ovocný týden

Modrý den – Jak švestky chutnaly medově.
Červený den – Měla babka čtyři jabka 🍎🍏🍎🍏
Koulelo se jablíčko 🍎
Zelený a žlutý den – Foukej, foukej větříčku. 🍐